NILAI HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT SEMESTER I 2019

NILAI HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT SEMESTER I 2019

NILAI HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT SEMESTER I 2019

 

PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN  
DAN PER UNSUR PELAYANAN  
                           
  NO.  NILAI UNSUR PELAYANAN      
   RESP      
    U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9      
  1 2 2 3 4 3 4 4 4 3      
  2 3 3 2 3 3 3 3 2 3      
  3 3 3 3 4 4 3 3 3 4      
  4 2 2 4 4 4 4 3 4 3      
  5 3 3 2 3 3 3 3 2 3      
  6 3 3 3 4 3 3 3 3 4      
  7 3 3 3 3 3 3 3 2 4      
  8 3 4 3 3 3 4 4 3 4      
  9 3 3 3 3 3 3 3 3 3      
  10 3 2 3 4 4 4 4 4 3      
  11 2 3 4 4 4 4 4 4 3      
  12 3 3 3 3 3 3 3 2 3      
  13 3 4 3 4 3 3 3 2 4      
  14 3 4 4 4 3 3 4 4 4      
  15 3 2 3 3 3 3 3 2 3      
  16 3 3 3 3 3 3 3 2 3      
  17 3 3 3 3 3 3 4 3 2      
  18 2 2 4 4 4 4 4 4 4      
  19 3 3 3 4 3 3 3 3 4      
  20 1 1 3 4 3 3 3 3 2      
  21 3 3 3 2 3 3 3 2 3      
  22 3 3 4 4 3 4 4 4 3      
  23 3 3 3 3 3 3 3 2 3      
  24 2 3 3 4 4 4 3 4 2      
  25 3 1 2 2 3 3 3 3 3      
  26 3 3 3 4 3 3 3 3 4      
  27 4 4 4 4 3 4 3 4 4      
  28 3 3 3 4 3 3 3 3 4      
  29 3 3 2 3 3 2 2 2 2      
  30 2 2 4 4 4 4 4 3 3      
  31 3 3 3 4 3 3 3 3 3      
  32 3 3 3 4 3 4 4 4 3      
  33 3 3 3 4 3 3 3 3 4      
  34 2 2 3 4 4 3 3 3 2      
  35 3 3 3 4 3 3 3 3 4      
  36 3 3 3 4 3 4 3 3 4      
  37 3 3 3 3 3 3 3 3 4      
  38 3 3 2 3 2 2 3 2 3      
  39 3 3 3 4 4 4 3 2 3      
  40 3 3 3 4 3 3 3 3 3      
  41 2 2 3 4 4 4 4 3 3      
  42 3 3 2 4 3 4 3 2 3      
  43 3 4 4 4 3 3 4 3 4      
  44 3 3 3 4 3 3 3 3 4      
  45 3 3 4 3 4 3 4 3 4      
  46 3 3 4 4 4 4 4 4 3      
  47 3 2 1 3 2 3 3 1 2      
  48 3 3 4 4 4 4 4 4 3      
  49 3 3 3 4 4 4 3 2 3      
  50 3 3 3 4 3 3 3 3 3      
  SNilai 141 142 153 181 162 166 164 146 162      
  /Unsur       
  NRR / 2,820 2,840 3,060 3,620 3,240 3,320 3,280 2,920 3,240      
  Unsur       
  NRR  0,313 0,315 0,340 0,402 0,360 0,369 0,364 0,324 0,360 *)    
  tertbg/      
  unsur      3,146    
                      **)    
  IKM Unit pelayanan               78,644    
                           
Keterangan  :           No. UNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATA
- U1 s.d. U9   =  Unsur-Unsur pelayanan     U1 Persyaratan        2,820  
- NRR              =  Nilai rata-rata       U2 Prosedur         2,840  
- IKM               =  Indeks Kepuasan Masyarakat   U3 Waktu pelayanan        3,060  
- *) =  Jumlah NRR IKM tertimbang     U4 Biaya/tarif         3,620  
-**) =  Jumlah NRR Tertimbang x 25   U5 Produk layanan       3,240  
NRR Per Unsur  =  Jumlah nilai per unsur dibagi    U6 Kompetensi pelaksana       3,320  
      Jumlah kuesioner yang terisi     U7 Perilaku pelaksana       3,280  
NRR tertimbang  =  NRR per unsur x 0,111     U8 Sarana Prasarana       2,920  
per unsur           U9 Penanganan Pengaduan       3,240  
IKM UNIT PELAYANAN : 78,64                  
Mutu Pelayanan :                        
A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00                      
B (Baik) : 76,61 - 88,30                      
C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60                      
D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99                      
                           
                           
                Sekadau,        Juni 2019    
                           
                KEPALA DINAS    
                    PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA      
                KABUPATEN SEKADAU    
                           
                           
                           
                           
                MORIS, SH.M.Si    
                Pembina Utama Muda (IV/c)    
                NIP 19630226 199203 1 005