HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT SEMESTER II TAHUN 2019

HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT SEMESTER II TAHUN 2019

HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT SEMESTER II TAHUN 2019

 

PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN  
DAN PER UNSUR PELAYANAN  
                           
  NO.  NILAI UNSUR PELAYANAN      
   RESP      
    U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9      
  1 4 3 4 3 4 4 3 4 4      
  2 3 4 3 4 3 3 3 2 3      
  3 3 3 3 3 3 2 3 2 4      
  4 4 2 3 4 3 3 3 3 2      
  5 3 4 2 4 3 3 4 3 3      
  6 4 2 3 4 4 4 4 4 3      
  7 3 3 3 4 3 3 3 2 4      
  8 4 4 3 3 3 3 3 3 4      
  9 3 4 3 4 4 4 3 3 2      
  10 3 3 3 3 3 3 4 2 3      
  11 3 4 2 3 3 3 3 3 2      
  12 4 3 4 4 4 4 3 3 3      
  13 3 3 3 2 3 3 3 2 3      
  14 3 3 3 4 3 3 3 3 3      
  15 3 4 2 3 2 3 3 1 2      
  16 3 3 4 4 4 4 4 4 3      
  17 3 3 3 3 3 3 4 3 2      
  18 2 4 4 4 4 4 4 4 4      
  19 3 3 3 4 3 3 3 3 4      
  20 4 2 3 4 3 3 3 3 2      
  21 3 3 3 4 3 3 3 3 4      
  22 2 2 3 4 4 3 3 3 2      
  23 3 3 3 4 3 3 3 3 4      
  24 2 3 3 4 4 4 3 4 2      
  25 3 2 2 2 3 3 3 3 3      
  26 2 2 4 4 4 4 3 4 3      
  27 3 3 2 3 3 3 3 2 3      
  28 2 2 3 4 3 4 4 4 3      
  29 3 3 2 3 3 3 3 2 3      
  30 3 3 3 4 4 3 3 3 4      
  31 3 3 4 3 4 3 4 3 4      
  32 3 3 4 4 4 4 4 4 3      
  33 3 3 3 2 3 3 3 2 3      
  34 3 3 4 4 3 4 4 4 3      
  35 3 3 3 3 3 3 3 2 3      
  36 3 3 2 3 3 2 2 2 2      
  37 4 4 4 4 4 4 4 3 3      
  38 3 3 2 3 2 2 3 2 3      
  39 3 4 3 4 3 3 3 2 4      
  40 3 4 4 4 3 3 4 4 4      
  41 4 2 3 4 4 4 4 3 3      
  42 3 3 2 4 3 4 3 2 3      
  43 3 3 3 3 3 3 3 3 3      
  44 3 2 3 4 4 4 4 4 3      
  45 3 3 3 4 3 3 3 3 3      
  46 3 3 3 4 3 4 4 4 3      
  47 3 4 3 3 3 3 3 2 3      
  48 3 3 3 3 3 3 3 2 3      
  49 4 4 4 4 4 4 4 4 3      
  50 3 3 3 3 3 3 3 2 3      
  SNilai 154 153 152 177 164 164 165 145 153      
  /Unsur       
  NRR / 3,080 3,060 3,040 3,540 3,280 3,280 3,300 2,900 3,060      
  Unsur       
  NRR  0,342 0,340 0,337 0,393 0,364 0,364 0,366 0,322 0,340 *)    
  tertbg/ 3,168    
  unsur           
                      **)    
  IKM Unit pelayanan               79,199    
                           
Keterangan  :           No. UNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATA
- U1 s.d. U9   =  Unsur-Unsur pelayanan     U1 Persyaratan        3,080  
- NRR              =  Nilai rata-rata       U2 Prosedur         3,060  
- IKM               =  Indeks Kepuasan Masyarakat     U3 Waktu pelayanan        3,040  
- *) =  Jumlah NRR IKM tertimbang     U4 Biaya/tarif         3,540  
-**) =  Jumlah NRR Tertimbang x 25     U5 Produk layanan       3,280  
NRR Per Unsur  =  Jumlah nilai per unsur dibagi      U6 Kompetensi pelaksana       3,280  
      Jumlah kuesioner yang terisi     U7 Perilaku pelaksana       3,300  
NRR tertimbang  =  NRR per unsur x 0,111     U8 Sarana Prasarana       2,900  
per unsur           U9 Penanganan Pengaduan       3,060  
IKM UNIT PELAYANAN : 79,20                  
Mutu Pelayanan :                        
A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00                      
B (Baik) : 76,61 - 88,30                      
C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60                      
D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99                      
                           
                           
                Sekadau,        Oktober 2019    
                           
                KEPALA DINAS    
                    PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA      
                KABUPATEN SEKADAU    
                           
                           
                           
                           
                MORIS, SH.M.Si    
                Pembina Utama Muda (IV/c)    
                NIP 19630226 199203 1 005